Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất

Quy trình thiết kế nội thất của Nội Thất Nice

B1: Nội thất Nice sẽ đưa ra ý tưởng thiết kế sơ bộ dựa trên ý kiến của Khách hàng.

B2: Sau khi Khách hàng đồng ý với Báo giá Nội thất Nice đưa ra ,hai bên ký hợp đồng.Thời gian thực hiện tính từ ngày ký hợp đồng.Khách hàng tạm ứng 50 % giá trị hợp đồng

B3: Thiết kế bản vẽ phối cảnh 3D

Dựa trên yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng cũng như hiện trạng không gian để đưa ra các phương án thiết kế 3D cho phù hợp
Trong quá trình thiết kế 3D, khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa bản thiết kế đến khi khách hàng hoàn toàn hài lòng với sản phẩm của công ty

B4: Bóc tách bán thiết kế

B5: Thanh lý hợp đồng

Theo đúng thời gian thỏa thuận, công ty sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế bao gồm bản vẽ phối cảnh 3D, bản vẽ thiết kế kỹ thuật chi tiết các hạng mục liên quan cho quý khách.
Hai bên cùng ký vào bản thanh lý hợp đồng và khách hàng thanh toán nốt cho công ty đên 100% giá trị hợp đồng

PS: Nếu khách hàng tiếp tục sản xuất nội thất tại Công ty, toàn bộ chi phí thiết kế sẽ được miễn phí và được trừ đi khi thanh lý hợp đồng sản xuất

Bàng giá Thiết kế nội thất